Coronavirus beleid

Coronavirus Beleid 

 Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen, mogen de praktijken weer geleidelijk aan opschalen. Ik ben heel blij u weer te kunnen ontvangen op de praktijk. Hiervoor heb ik de noodzakelijke maatregelen genomen om uw en mijn veiligheid te borgen en verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

In de eerste plaats verzoeken wij u nadrukkelijk om bij klachten (in de afgelopen 24 uur) als koorts, verkoudheid, benauwdheid, niezen of hoesten niet naar de praktijk te komen. Ook als een familielid, binnen het gezin koorts heeft, vragen wij u niet naar de praktijk te komen. Wij zullen samen bespreken wat de mogelijkheden zijn voor behandeling op afstand.

De volgende gedragsregelen zijn belangrijk binnen de praktijk (RIVM adviezen)

We schudden geen handen bij binnenkomst


Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog


Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze na gebruik weg


Bij binnenkomst verzoek ik u de handen met zeep minimaal 20 seconden te wassen.


Hanteren van 1,5 meter t.o.v. alle aanwezige personen in de praktijk


U komt alleen. Alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij


U komt maximaal 5 minuten van tevoren binnen

Mijn spreekkamer is ruim opgezet zodat we deze afstand goed kunnen waarborgen.  U hoeft zelf geen beschermende kleding of mondkapje te dragen.

Voor verdere informatie ben ik per mail en telefonisch bereikbaar. Indien ik niet in de gelegenheid ben de telefoon te beantwoorden, kunt u het antwoordapparaat inspreken.