praktijk voor

 adem- en ontspanningstherapie | mindfulness

Mindfulness

Mindfulness betekent simpelweg: bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en ‘concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die tot somberheid en angst leiden. Je kunt beter je grenzen bewaken. Mindfulness is dus een manier om met aandacht te leven. Het helpt je bewust om te gaan met spanning, stress, pijn. Je ontdekt dat je emoties, spanning, pijn makkelijker kan loslaten.

De training

De mindfulnesstraining is een groepstraining en bestaat uit acht weken met wekelijkse sessies van tweeënhalf uur. Als deelnemer krijg je thuiswerkopdrachten die per dag een uur oefentijd kosten. Er is in de training aandacht voor omgaan met stress, pijn, maar ook werken aan zelfvertrouwen. De training bestaat uit: educatie, oefeningen en de vertaling naar het hier en het nu. Bij de training horen thuiswerk opdrachten die per dag een uur in beslag nemen. Mindfulness is vooral ervarend leren. Je moet het ondergaan en op basis van o.a. de ervaringen van de oefeningen er woorden aan geven. Op de stilte dag worden alle oefeningen intensief herhaald. De training helpt je vastgeroeste patronen te herkennen en daar waar wenselijk te veranderen. Wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, van 19:00-21:30 uur
U ontvangt een werkmap met 4 instructie cd’s of USB Stick

De Oorsprong

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulnesstraining. Hij werkte aan het academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts, waar het hem opviel dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal en schip vielen. Kabat-Zinn is van oorsprong moleculair bioloog, maar daarnaast ook ervaren in meditatie en yoga. Met die ingrediënten ontwikkelde hij een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht. In 1979 opende hij bij het ziekenhuis van zijn universiteit de Stress Reduction Clinic. Zijn experiment bleek succesvol. Ook andere soorten patiënten bleken baat te hebben bij de benadering. Inmiddels hebben duizenden mensen, met verschillende achtergronden, de training gevolgd. Ook wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Opmerkzaamheid, of mindfulness, is het hart van het boeddhisme. Van Boeddha zelf zouden de woorden zijn: ‘Het cultiveren van opmerkzaamheid is het hoogste goed’. Elementen van opmerkzaamheid vind je terug in alle stromingen met een boeddhistische achtergrond: van yoga tot zen, van vipassana tot tai chi, maar ook in aikido. Mindfulness richt zich op de essentie van de boeddhistische praktijk, zonder de ballast van tradities en rituelen.